top of page

CLUB VAN 50

 

Wat is de club van 50?

De Club van 50 is een initiatief met als doel nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en nieuwe omzetstromen te genereren voor onze vereniging.

 

Wie kunnen lid worden van de club van 50?

Deelnemer aan de club van 50 kan iedereen worden die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.
Het is mogelijk om individueel, als team, als bedrijf of als koppel deel te nemen.

 

Wat zijn de kosten voor de Club van 50?

De naam zegt het eigenlijk al: € 50,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook!

 

Hoe loopt het lidmaatschap van de club van 50?

Het lidmaatschap loopt minimaal 1 seizoen & wordt automatisch verlengd naar het volgende seizoen met een persoonlijk betalingsverzoek. Opzeggen kan altijd en is kosteloos. Als tegenprestatie krijgen de leden een vermelding op de website en in de "Hall of Fame". Natuurlijk hebben de leden ook de zeggenschap over welke project gefinancierd gaat worden.

 

Club van 50+

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om naast een vermelding bij de club van 50 een link te plaatsen naar een website van een bedrijf. Daarvoor vragen wij als vereniging € 50,- extra. Voor € 100,- komt er dus een vermelding bij de club van 50, plus een directe link naar uw site (button) op de website van de Athletics.

 

Hoe worden de leden van de club van 50 geïnformeerd?

De leden worden via de e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Degene die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden.

 

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?

Jaarlijks zal er een bijeenkomst worden georganiseerd. Alle deelnemers van de club van 50 worden hiervoor uitgenodigd. Ruim voor deze bijeenkomst wordt aan de deelnemers gevraagd om een bestedingsdoel te benoemen. Deze doelen zullen dan in kaart gebracht worden waarna er een rangschikking zal plaatsvinden van 1 t/m 3 van die doelen die het meest worden ingediend.

 

Op de bijeenkomst, zal dan voor deze 3 doelen gestemd worden om zo te bepalen welk doel dat jaar uitgevoerd gaat worden.


Mocht er echter een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende jaar.

 

Wil je lid worden?

 

Dat kan natuurlijk gelijk.

 

Dit is heel eenvoudig en kan op verschillende manieren:

 

  • Stuur een email naar secretaris@hsvathletics.nl , na ontvangst krijg je een formulier toegestuurd welke je ingevuld en ondertekend dient te retourneren;

  • Je ontvangt dan een factuur met als referentie de Club van 50 en wordt je verzocht een bedrag van minimaal € 50,- over te maken naar H.S.V. Hellevoet Athletics o.v.v Club van 50 en de naam zoals deze bij de club van 50 bekend moet komen te staan.

  • Door een contante betaling te maken bij één van de bestuursleden.


Na ontvangst van de betaling van je bijdrage krijg je een e-mail ter bevestiging en houden wij je gedurende het hele jaar op de hoogte van de plannen.

bottom of page