top of page

Vragen en Antwoorden

V: Welke sporttakken ondersteunt Athletics?

 

A: Bij Athletics kun je terecht voor Honkbal, Softbal en Beeball.

Dit geldt zowel voor kinderen en volwassenen als voor dames en heren.

 

V: Wat is het verschil tussen honkbal, softbal en Beeball?

 

A: Honkbal wordt gespeeld met een honkbal en werpers gooien de bal bovenhands naar slagmensen. 
Softbal wordt gespeeld op een kleiner veld en met een softbal, waarbij werpers ballen onderhands naar slagmensen gooien; een softbal is groter en zachter dan een honkbal. 

Beeball is een eenvoudiger variant van honk- en softbal, waarbij de jongste kinderen in kleine teams vertrouwd raken met de sport; een beeball is kleiner en veel zachter dan een honkbal.

V: Welke leeftijdscategorieën zijn er bij de vereniging?

 

A: Athletics heeft teams in alle leeftijdscategorieën. Voor honkbal hebben we teams in alle leeftijdscategorieën.

Voor softbal is er vooralsnog alleen een senioren damesteam. 


Beebal wordt vanwege de aard alleen door jonge kinderen gespeeld.

De volgende leeftijdscategorieën zijn welkom:

  • Beeball                     5 -  7 jaar

  • Pupillen                    8 - 11 jaar

  • Aspiranten              12 - 14 jaar

  • Junioren                 15 - 17 jaar

  • Senioren                 18 - 44 jaar

  • Veteranen               45 -     jaar

 

V: Hoe is de seizoenkalender opgebouwd?

A: Ter voorbereiding op het seizoen wordt vanaf februari tot en met maart getraind in gymzalen. Met onderbreking van ongeveer een maand in juli, wordt vanaf april tot en met half oktober op de velden getraind en gespeeld.

Dan zijn er voor de teams van maandag tot en met donderdag trainingsavonden. Vanaf vrijdagavond tot en met zondagmiddag worden de wedstrijden gespeeld. Vanaf half oktober tot en met december is er geen honk-, soft- of beeball. Deze periode wordt bij uitstek door spelers zelf gebruikt om zich voor te bereiden op het volgende jaar.

 

V: In hoeverre is honkballen of softballen gevaarlijk?

A: Niet meer dan iedere andere sport. Juist omdat erkend is dat er met een harde bal wordt gespeeld, zijn voorzorgmaatregelen genomen. Alle slagmensen dragen een helm en alle veldspelers hebben een geschikte handschoen. Mannen dragen daarnaast een kruisbeschermer (tok).

Wat blessures betreft zijn er twee sporteigenschappen die blessures voornamelijk voorkomen. Ten eerste 

omdat armen minder belast kunnen worden dan benen, wordt veel tijd gestoken in gecontroleerd opwarmen en afkoelen na trainingen en wedstrijden. Ten tweede draait het bij honk-, soft- en beebal niet om contact met tegenstanders of om balbezit. Veldbeurten met balbezit worden afgewisseld met slagbeurten zonder balbezit. Die beurten wisselen alleen door spelregels. 

 

V: Welke materialen moet ik aanschaffen?

A: Je schaft persoonlijke materialen zelf aan. Hieronder wordt verstaan: schoeisel, handschoen, uniform, Groene helm en voor mannen een kruisbeschermer. 
Athletics verzorgt de ballen, honken, knuppels (enkel bij de jongste jeugd) en natuurlijk de sportaccommodatie waarop gespeeld wordt.

 

Let op: De jersey van het uniform kan enkel gekocht worden bij de firma SSK, te Kwintsheul.

 

V: Wat zijn de contributies in 2022?

 

A: De contributie is vastgesteld op:

Verenigingslid (met stemrecht)                                  € 17,65*

Recreant (geen competitie)           Softbal                 € 80,00*

Jeugd <10jr                                   Honkbal               € 100,00*

Jeugd >10jr – 17jr                         Honkbal               € 155,00*

Senior                                           Honkbal/Softbal    € 260,00*

 

De contributies gelden voor een volledig kalenderjaar.

Letop: in het jaar dat een jeugdlid voor 1 oktober 18 jaar wordt, wordt hij/zij conform de regelementen van de KNBSB als volwassen gefactureerd.

bottom of page